Konferencja

Konferencja jest to spotkanie danego zbioru, czy zespołu ludzi do omówienia jakiegoś dla nich ważnego działu w danym temacie. Z pośród zróżnicowanych działów konferencji wliczane są: polityczna, naukowa, prasowa i muzyczna. Konferencja polityczna jest to spotkanie ludzi partyjnych czy politycznych również działających na dany temat, aby omówić ten dział w danej konferencji. Są tu wymienieni ludzie działający w tych tematach. Również medialnym działem politycznym jest konferencja naukowa. To spotkanie grupy ludzi, praktyków, również naukowców, którzy są zainteresowani daną dzianiną nauki, czy tematem dziedzin naukowych. Zaś konferencja muzyczna jest to spotkanie muzyków, managerów, przedsiębiorców muzycznych lub ludzi zajmujących się muzyką, chcących omówić dany temat muzyczny. Medialnie również jest wliczone do tego działu konferencji konferencja prasowa. Jest to spotkanie na którym przekazuję się informacje mediom inaczej też mówiąc spotkanie medialne. Takie spotkanie jest często spotkane. Np sport, muzyka itd. Konferencja muzyczna ma inną strukturę od prasowej. Opisane zostały przykłady jednak jest znacznie więcej rodzajów konferencji działających tematycznie, w których dana konferencja jest poświęcona danemu działowi tematycznemu.

Dodaj komentarz